Hệ Thống Đồ Giám

Hệ Thống Đồ Giám

Các Tiên Hữu thân mến,

 

Đồ giám là tính năng đặc sắc của Dị Tiên Hiệp, nơi đây có thể giúp cho Đạo Hữu tăng rất nhiều lực chiến thông qua việc kích hoạt và nâng cấp.

- Cơ Chế Đồ Giám:

+ Cấp Độ Yêu Cầu: Cấp 60.

+ Thành -> Đồ Giám.

 

screenshot_1683650294

 

- Loại Đồ Giám:

+ Kiếp Nạn: Chứa đựng loại đồ giám Tướng Hồn.

+ Thần Trang: Chứa đựng loại đồ giám thời trang hiệp khách như trang phục, vũ khí, thú cưỡi, cánh v.v..

- Cách kích hoạt:

Mỗi 1 món Đồ Giám đều yêu cầu 2 món vật phẩm như sau:

+ Thẻ Đồ Giám.

+ Vật Phẩm Chính.

Ví Dụ: Khi Đạo Hữu có được món đồ giám screenshot_1683650348  Động Sát Hồn Cảnh thì tính năng yêu cầu Đạo Hữu sở hữu thời trang screenshot_1683650338  Động Sát Hồn Cảnh để kích hoạt đồ giám, các loại đồ giám khác cũng kích hoạt tương tự.

Riêng loại Đồ Giám Kiếp Nạn không yêu cầu Thời Trang mà yêu cầu sở hữu Tướng Hồn.

- Kích hoạt Thời Trang:

Khi có được 1 món Thời Trang các Đạo Hữu chỉ cần vào Túi Đồ -> Đạo Cụ -> Sử Dụng Vật Phẩm

 

screenshot_1683650398

 

- Nâng cấp Đồ Giám:

Để nâng cấp bậc cho đồ giám yêu cầu phải có số lượng đồ giám tương ứng nhất định để nâng cấp, cấp càng cao cần càng nhiều đồ giám, tăng rất nhiều lực chiến.

 

screenshot_1683650443

 

- Đồ Giám Liên Kết:

Mỗi loại Kiếp Nạn hoặc Thần Trang đều có Đồ Giám Liên Kết riêng, để Kích Hoạt yêu cầu phải có đủ đồ giám theo yêu cầu của Liên Kết đó. Kích hoạt sẽ nhận thêm thuộc tính vô cùng phong phú.

 

screenshot_1683650457

 

- Cách nhận Đồ Giám và Thời Trang:

+ Chế Tạo (Cách chế tạo hãy vào đường link  https://dth.migame.vn/che-tao.591).

+ Sự kiện vận hành.

 

Chúc các Tiên Hữu chơi game vui vẻ! Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về Fanpage Dị Tiên Hiệp để được hỗ trợ nhé!